Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Rozwój systemu gospodarowania odpadami w zakresie doposażenia czterech PSZOK-ów

Eko-MAZURY > Inwestycje/projekty > Rozwój systemu gospodarowania odpadami w zakresie doposażenia czterech PSZOK-ów

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. pozyskało dofinansowanie w kwocie 3 200 000,00 zł  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój systemu gospodarowania odpadami w zakresie doposażenia czterech PSZOK-ów w pojazdy specjalistyczne z systemem hakowym, mobilne kontenerowe PSZOK-i oraz kontenery magazynowe na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami “Eko-MAZURY” Sp. z o.o.”. Szacowana wartość projektu to 4 083 600,00 zł. Projekt realizowany będzie  w 2024 r.

 

Przedsięwzięcie polega na wdrożeniu do już funkcjonującego systemu gospodarki odpadami dodatkowej zbiórki odpadów w formie mobilnych PSZOK-ów, które umożliwią efektywne korzystanie z funkcji oferowanych przez punkty stacjonarne zlokalizowane w Siedliskach, Kośmidrach k/Gołdapi, Olecku oraz Białej Piskiej (https://eko-mazury.elk.pl/mieszkancy/godziny-pracy/) wszystkim mieszkańcom Związku Międzygminnego “Gospodarka Komunalna” w Ełku (ZMGK) oraz umożliwi mieszkańcom przekazywanie przedmiotów i urządzeń innym osobom celem ich ponownego wykorzystania.

 

Tytuł projektu:

„Rozwój systemu gospodarowania odpadami w zakresie doposażenia czterech PSZOK-ów w pojazdy specjalistyczne z systemem hakowym, mobilne kontenerowe PSZOK-i oraz kontenery magazynowe na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami “Eko-MAZURY” Sp. z o.o.”.

 

Wartość projektu:                          4 083 600,00 PLN

Pożyczka / dotacja NFOŚiGW:     1 600 000,00 PLN  /  1 600 000,00 PLN   

 

Główne założenia:

 

Planowany efekt rzeczowy:

 

Termin realizacji:

 

Projekt dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Programu priorytetowego nr 2.1.1 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook