Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Zakres działalności

Eko-MAZURY > Mieszkańcy > Zakres działalności

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych pochodzących z obszaru działania Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na podstawie pozwolenia zintegrowanego, wydanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6.02.2012r.

 

Zasady korzystania z kompleksowych usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., w zakresie przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, Stacjach Przeładunkowych zlokalizowanych w Kośmidrach (Gmina Gołdap), w Olecku i Białej Piskiej określa Regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. Odpady komunalne odbierane są od usługobiorców na podstawie zawartych umów.

 

Regulamin świadczenia usług publicznych przez PGO “Eko-MAZURY” sp. z o.o. z 14 czerwca 2013 r.
Uchwała Nr 13/18 z 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Regulaminie zasad korzystania z usług publicznych świadczonych przez PGO “Eko-MAZURY” Sp. z o.o.

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook