Logo Związek Międzygminny Logo BIP

RYS HISTORYCZNY

Eko-MAZURY > RYS HISTORYCZNY

Rys historyczny

 

Założenie Spółki

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. zostało powołane przez Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” z siedzibą Ełku na mocy uchwały Zgromadzenia Związku (nr III/10/07), podjętej w dniu 29.03.2007 r. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 70.000 zł, na który składało się 140 udziałów, o wartości 500,00 zł każdy. Kapitał zakładowy został w całości wniesiony przez Związek Międzygminny.

 

Historia działalności

 

 

Więcej informacji:
Realizacja projektu

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook