Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Odbiór odpadów

Eko-MAZURY > Przedsiębiorcy > Odbiór odpadów

Wszystkie odpady wwożone na teren Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami “Eko-Mazury” Sp. z o.o. podlegają ścisłej ewidencji. Służą do tego dwa stanowiska samochodowych wag przejezdnych, wyposażone w elektroniczne wagi platformowe o zakresie pomiarowym 60 Mg oraz system identyfikacji pojazdów i ładunku. Podczas wjazdu transportu rejestrowana jest jego masa brutto oraz ustalany jest rodzaj wwożonych odpadów. Pracownik obsługujący wagę dokonuje weryfikacji zgodności kodu odpadu zadeklarowanego przez przewoźnika z przewożonym odpadem. Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność, wówczas inspektor ma prawo dokonać jego przeklasyfikowania lub odmówić przyjęcia odpadu.

 

Ponadto odpady sprawdzane są pod względem ich radioaktywności. Do tego celu wykorzystywany jest stacjonarny monitor promieniowania, którego detektory umiejscowione są przed wjazdem na wagę. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Atomistyki, wszystkie transporty odpadów, których radioaktywność przekracza 2-krotnie poziom naturalnego promieniowania tła, muszą być zatrzymane w celu wyjaśnienia źródła podwyższonej radioaktywności.

 

Masa netto przekazanych odpadów ustalana jest podczas przejazdu pustego pojazdu przez wagę wyjazdową. Jest ona wówczas rejestrowana w dokumencie wagowym oraz następuje aktualizacja Karty Przekazania Odpadu, którą kierowca podpisuje w imieniu przewoźnika. Na podstawie obydwu dokumentów oraz aktualnego cennika wystawiana jest faktura VAT w terminie uzgodnionym w umowie.

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook