Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Cennik

Eko-MAZURY > Przedsiębiorcy > Cennik

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 kwietnia 2023 r. obowiązuje zaktualizowany cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w ramach świadczonych usług publicznych przez PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach.

 

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., w dniu 5 stycznia 2023 r., zatwierdziło „Cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w ramach świadczonych usług publicznych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.”, obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2023 r.

 

W załączeniu:

Uchwała Nr 1/23 (z dnia 5 stycznia 2023 r.)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 1/23 (z dnia 5 stycznia 2023 r.)

(Cennik za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w ramach świadczonych usług publicznych przez PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.)

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook