Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Dostępne surowce

Eko-MAZURY > Surowce > Dostępne surowce

Surowce przeznaczone do sprzedaży są składowane na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w miejscowości Siedliska 77, 19-300 Ełk.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z jakością surowca na miejscu.

 

Przedmiotem oferty jest odbiór surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych oraz selektywnej zbiórki i Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów wymienionych poniżej:

 

Papier i tektura – kod odpadu 20 01 01
makulatura ok. 60 ton

 

Opakowania z papieru i tektury – kod odpadu 15 01 01
karton ok 90 ton

 

Metale (złom Fe) – kod odpadu 20 01 40
złom FE ok. 80 ton

 

Opakowania z metali (NE) – kod odpadu 15 01 04
puszki aluminiowe ok. 7 ton

 

Opakowania z tworzyw sztucznych – kod odpadu 15 01 02
butelki PET białe ok. 22 ton, niebieskie ok. 20 ton, zielone ok. 10 ton, 

 

Opakowania z tworzyw sztucznych – kod odpadu 15 01 02
opakowania po chemii gospodarczej z HDPE ok. 15 ton, z twardego PP ok. 15 ton, folia LDPE ok. 24 tony

 

Opakowania wielomateriałowe (tetrapak) – kod odpadu 15 01 05

 

Opakowania ze szkła – kod odpadu 15 01 07
stłuczka szklana ok. 70 ton

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook