Logo Związek Międzygminny Logo BIP

EDUKACJA EKOLOGICZNA

>

Edukacja Ekologiczna

„Społecznie odpowiedzialna praca na rzecz mieszkańców,

ukierunkowana na ochronę środowiska i zasobów naturalnych”

 

Działalność PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. to nie tylko przetwarzanie odpadów, ale także edukacja ekologiczna i wspieranie lokalnych inicjatyw, których celem jest pobudzanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) w Siedliskach, chętnie odwiedzany jest przez grupy zorganizowane, które na miejscu mogą prześledzić cały proces technologiczny w hali sortowni, a także przejść specjalnie przygotowaną  ścieżką edukacyjną znajdującą się w pobliżu zarybionych zbiorników wodnych. Dość regularnymi gośćmi ZUO są również  ornitolodzy, którzy obserwują codzienne rytuały różnych gatunków ptaków m.in. bociana białego, mewę żółtonogą i dość rzadką mewę delawarską.

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

Facebook