Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Ubezpieczenie mienia na okres 12 miesięcy – postępowanie unieważnione

Eko-MAZURY > Przetargi > Ubezpieczenie mienia na okres 12 miesięcy – postępowanie unieważnione
Przetargi
Ubezpieczenie mienia na okres 12 miesięcy – postępowanie unieważnione

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. informuje, iż z uwagi na brak złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy”, Zamawiający, na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 1) Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), unieważnia niniejsze postępowanie.

 

Więcej informacji:

powrót arrow
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ
Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook