Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Polityka prywatności

Eko-MAZURY > Polityka prywatności

Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

 

Szanowni Państwo

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., o ochronie danych osobowych („RODO”), pragniemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami„Eko-MAZURY” Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. (Siedliska 77, 19-300 Ełk) reprezentowane przez Prezesa Zarządu.
  2. Można z nami skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@eko-mazury.elk.pl
  3. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. zadań publicznych, określonych m.in. w ustawie o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.) oraz w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010), a także realizacji umów o świadczenie usług związanych z gospodarką odpadami.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom powiązanym z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.,tj. organom kontrolnym, gminom od których przyjmowane są odpady oraz podmiotom zewnętrznym – dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemu informatycznego, firmom windykacyjnym, kurierom.
  5. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii, sprostowania lub usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO bądź innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
  6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Przekazane dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, wskazany w przepisach prawa.

Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA
EKOLOGICZNA

Facebook