Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12

Eko-MAZURY > Przetargi > Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12
Przetargi
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. prowadzi postępowanie na „Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na okres 12 miesięcy”.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

 

Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.11.2019 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2019-155676 (19-546026-001). Ogłoszenie dotyczy zamówienia pod nazwą: Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, wytwarzanych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku na okres 12 miesięcy”. Udostępnione w bazie danych TED od dnia 12.11.2019 r. pod numerem 2019/S 218-535148.

 

Termin składania ofert: 16 grudnia 2019 r., godzina 11:00.

 

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

Więcej informacji: http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=151325

powrót arrow
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ
Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

Facebook