Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych

Eko-MAZURY > Przetargi > Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych
Przetargi
Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Naprawy, remonty i przeglądy samochodów i przyczep ciężarowych, wraz z naprawą i zakupem ogumienia, PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w okresie 24 miesięcy”.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 maja 2020 r. pod numerem 539294-N-2020.

 

Termin składania ofert: 2 czerwca 2020 r., do godziny 11:00.

 

Więcej informacji:

http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=160798

powrót arrow
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ
Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

Facebook