Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Informacje dla przedsiębiorców

Eko-MAZURY > Aktualności > Informacje dla przedsiębiorców
Aktualności
Informacje dla przedsiębiorców

Zakres działalności

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresie przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych pochodzących z obszaru działania Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na podstawie pozwolenia zintegrowanego, wydanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6.02.2012r. Zasady korzystania z kompleksowych usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., w zakresie przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, Stacjach Przeładunkowych zlokalizowanych w Kośmidrach (Gmina Gołdap), w Olecku i Białej Piskiej określa Regulamin zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. Odpady komunalne odbierane są od usługobiorców na podstawie zawartych umów. W celu zawarcia umowy z PGO „Eko-MAZURY” należy spełnić wymogi formalne zawarte w Wytycznych.

 

Godziny pracy

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku oraz Stacje Przeładunkowe wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) w Kośmidrach k/Gołdapi, Olecku i Białej Piskiej przyjmuje odpady z terenu 12 gmin należących do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Zakład w Siedliskach funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00 oraz w soboty w godzinach 7:00 – 12:00. Stacje przeładunkowe są czynne w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 9:00 – 17:00 a we wtorki i czwartki od 7:00 do 15:00. Wyjątek stanowi Stacja w Białej Piskiej, która od podniedziałku do piątku jest czynna w godzinach 7:00 – 15:00.

 

Odbiór odpadów

 

Wszystkie odpady wwożone na teren ZUO podlegają ścisłej ewidencji. Służą do tego dwa stanowiska samochodowych wag przejezdnych, wyposażone w elektroniczne wagi platformowe o zakresie pomiarowym 60 Mg oraz system identyfikacji pojazdów i ładunku. Podczas wjazdu transportu rejestrowana jest jego masa brutto oraz ustalany jest rodzaj wwożonych odpadów. Pracownik obsługujący wagę dokonuje weryfikacji zgodności kodu odpadu zadeklarowanego przez przewoźnika z przewożonym odpadem. Jeśli stwierdzona zostanie niezgodność, wówczas inspektor ma prawo dokonać jego przeklasyfikowania lub odmówić przyjęcia odpadu.

 

Wszystkie odpady wwożone na teren Zakładu sprawdzane są pod względem ich radioaktywności. Do tego celu wykorzystywany jest stacjonarny monitor promieniowania, którego detektory umiejscowione są przed wjazdem na wagę. Zgodnie z zaleceniami Państwowej Agencji Atomistyki, wszystkie transporty odpadów, których radioaktywność przekracza 2-krotnie poziom naturalnego promieniowania tła, muszą być zatrzymane w celu wyjaśnienia źródła podwyższonej radioaktywności.

 

Masa netto przekazanych odpadów ustalana jest podczas przejazdu pustego pojazdu przez wagę wyjazdową. Jest ona wówczas rejestrowana w dokumencie wagowym oraz następuje aktualizacja Karty Przekazania Odpadu, którą kierowca podpisuje w imieniu przewoźnika. Na podstawie obydwu dokumentów oraz aktualnego cennika wystawiana jest faktura VAT w terminie uzgodnionym w umowie.

 

Przydatne dokumenty i informacje:

 

Cennik
Podstawowa charakterystyka odpadów
Pozwolenie zintegrowane
Regulamin świadczenia usług
Wytyczne do zawarcia umowy

 

Wykaz numerów telefonicznych PGO „Eko-MAZURY”

powrót arrow
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ
Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

Facebook