Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Dostawa środków ochrony indywidualnej na okres 12 miesięcy – wybór oferty

Eko-MAZURY > Przetargi > Dostawa środków ochrony indywidualnej na okres 12 miesięcy – wybór oferty
Przetargi
Dostawa środków ochrony indywidualnej na okres 12 miesięcy – wybór oferty

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przeprowadzonym postępowaniu pn. „Dostawa środków ochrony indywidualnej i higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego i ochronnego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy z podziałem na dwie części”.

 

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.12.2019 r. pod numerem 631370-N-2019.

 

Szczegóły poniżej:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

powrót arrow
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ
Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Facebook