Logo Związek Międzygminny Logo BIP

Dostawa energii elektrycznej

Eko-MAZURY > Aktualności > Dostawa energii elektrycznej
Aktualności
Dostawa energii elektrycznej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. ogłasza przetarg na „Dostawę energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy z podziałem na cztery części”.

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Ogłoszenie o przetargu przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24 lipca 2020 r., któremu nadano wewnętrzny numer referencyjny: 2020-097619 (20-365754-001).

 

Termin składania ofert: 3 września 2020 r., godz. 11:00.

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

Więcej informacji:

http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=160798

powrót arrow
PODZIEL SIĘ INFORMACJĄ
Eko-MAZURY Logo
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„Eko – MAZURY” Sp. z o.o.
Siedliska 77, 19-300 Ełk

NIP: 8481791107 REGON: 280239333

KRS: 0000289055
BDO: 000034346
KONTAKT poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do 15.00

tel. 87 621 01 01, 87 629 15 00
fax. 87 610 20 60

e-mail: eko-mazury@elk.com.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Prawa autorskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Eko-MAZURY Sp. z o.o. © 2019

Facebook