Aktualności: cennik, regulaminy, zarządzenia

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem obowiązującym od  1 lipca 2019 r. oraz aktualnym Regulaminem korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.

Aktualny cennik obowiązujący od 1 lipca 2019r.

Aktualny Regulamin świadczenia usług publicznych przez PGO Eko-MAZURY.

W celu uzyskania dostępu do szerszej bazy aktów prawnych regulujących działalność Przedsiębiorstwa, proszę skorzystać z zamieszczonego skrótu do strony Biuletynu Informacji Publicznej  PGO „Eko-MAZURY”.

Zgodnie z art. 137 ust. 6 Ustawy z dnia 14.12.2013r. o odpadach „Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości, w tym zamieszcza na stronie internetowej o ile ją posiada, udział w cenie za przyjęcie odpadów do składowania na składowisku odpadów środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny”
W związku z powyższym wymaganiem informujemy, o wysokości środków odprowadzanych na fundusz rekultywacyjny w latach 2013 – 2022.

Plan finansowy rekultywacji składowiska odpadów w Siedliskach na lata 2013 – 2022.

 

Drukuj artykuł Drukuj artykuł