XII Samorządowe Forum Ekologiczne

ZADANIE 12 SAMORZĄDÓW Z MAZUR NA XII FORUM EKOLOGICZNYM!
W dniach 12-13 maja 2011 roku w Hotelu Anders w Starych Jabłonkach odbyło się XII Samorządowe Forum Ekologiczne zorganizowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego głównym tematem było gospodarowanie odpadami oraz zapobieganie skutkom zanieczyszczenia środowiska.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Głównego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu w Warszawie, Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Olsztynie, administracji Obwodu Kaliningradzkiego, a także przedstawiciele środowisk naukowych. W czasie trwania forum omówione zostały obowiązujące przepisy prawne i związane z nimi zdania samorządów wszystkich szczebli. Ponadto reprezentanci związków międzygminnych z Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku – Pan Jerzy Czepułkowski, przedstawili stan gospodarki odpadami w administrowanym rejonie. Aktualny stan realizacji Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” przybliżył uczestnikom Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku – Pan Edward Palczewski.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł