Wyniki konkursu „Na najciekawsze działanie promocyjne”

NAJLEPSZA KAMPANIA EDUKACYJNA!
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego doceniło kampanię edukacyjną prowadzoną dla Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Prawie 30 Projektów zgłosili do konkursu „Na najciekawsze działanie promocyjne”.

Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Komisja Konkursowa oceniając zgłoszenia brała przede wszystkim pod uwagę pomysłowość zastosowanych form promocji, dobór mediów oraz ekspozycję Programu Infrastruktura i Środowisko. Laureatem konkursu zostało Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. z siedzibą w Ełku. Nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii „Wydarzenia eventowe, akcje edukacyjne” odebrał Pan Bartosz Detkiewicz – Prokurent Spółki „Eko-MAZURY” z rąk Wiceministra Rozwoju Regionalnego Pana Adama Zdziebło. Nagroda stanowi swoiste wyróżnienie dla wdrażanej kompleksowej kampanii edukacyjnej, prowadzonej na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”. Więcej informacji w zakładce: „Edukacja – Aktualności”.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł