WYNIKI II ETAPU KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU!

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w dniu   27 lutego 2018 r. przeprowadziła  rozmowy kwalifikacyjne z  kandydatami, którzy zakwalifikowali się w I etapie konkursu.

Po przeprowadzonych rozmowach kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza jednogłośnie wybrała na stanowisko Prezesa Zarządu PGO „Eko-MAZURY” Sp. z o.o.  Pana Bartosza Detkiewicza.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł