Wizytacja Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku

ZIELONA SZKOŁA DLA NAUCZYCIELI
W dniu 30.08.2011 roku w budowanym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku miała miejsce wizytacja Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku. Odwiedziny Zakładu odbyły się w ramach prowadzonych działań informująco – promujących Projektu oraz działań edukacyjnych, skierowanych do

placówek oświatowych z terenu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, realizowanych w ramach Kontraktu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Przybyłym gościom zaprezentowano aktualny postęp prac budowlanych i montażowych na placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku. Ponadto szczegółowo omówiono zastosowane w ZUO rozwiązania technologiczne sortowni i kompostowni, zakładające w pełni zautomatyzowaną i wielofunkcyjną instalację do sortowania odpadów zmieszanych oraz zebranych selektywnie. Jednocześnie wskazano na potrzebę realizacji przedmiotowej inwestycji, z uwagi na spełnienie norm europejskich. Podkreślono wpływ i szczególne znaczenie funkcjonowania Zakładu na środowisko naturalne.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł