Wizytacja Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

KOMISJA ŚRODOWISKA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z WIZYTĄ W SIEDLISKACH!
6 czerwca 2011 roku plac budowy powstającego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku wizytowała Komisja Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Członkowie Komisji z uznaniem ocenili zaawansowanie prac, oglądając wybudowane już obiekty.

W trakcie spotkania Przewodniczący Komisji Pan Zdzisław Stanisław Pupa oraz jej przedstawiciele i członkowie w składzie: Alicja Zając, Elżbieta Lenart, Przemysław Jacek Błaszczyk, Marek Konopka, Andrzej Misiołek, Leszek Piechota oraz Jacek Swakoń, mieli możliwość szczegółowego zapoznania się z rozwiązaniami technologicznymi zastosowanymi w ramach realizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”. Teren budowy nowoczesnego ZUO zwiedzali między innymi: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pan Janusz Zaleski, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Orzechowski, Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Pan Marian Podziewski, Radny Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pan Robert Dawidowski, przedstawiciele władz Miasta Ełku (Prezydent Miasta – Pan Tomasz Andrukiewicz wraz z zastępcami – Pan Artur Urbański i Kamil Buksa) i Powiatu Ełckiego (Wicestarosta Ełcki – Pan Marek Chojnowski), samorządowcy oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele mediów. Spotkanie zakończyło się konferencją prasową pn. „Działania regionu ełckiego w zakresie ochrony środowiska” w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną z posiedzenia Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w zakładce (Multimedia – Zdjęcia) oraz dokumentacją filmową w zakładce (Multimedia – Filmy – Konferencje).

Drukuj artykuł Drukuj artykuł