WARSZTATY SZKOLENIOWE ”ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INWESTYCYJNYM W GOSPODARCE ODPADAMI – OD POMYSŁU DO EKSPLOATACJI”!

W dniach 28-30.03.2012 r. w Jabłoni koło Pisza odbyły się warsztaty szkoleniowe pn. ”Zarządzanie projektem inwestycyjnym w gospodarce odpadami - Od pomysłu do eksploatacji”, w ramach których zorganizowano dla ich uczestników wyjazd techniczny do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku.

Spotkanie zainicjowane przez firmę ABRYS Sp. z o.o. miało na celu ułatwienie kompleksowego przygotowania się do budowy i eksploatacji instalacji mechanicznego-biologicznego przetwarzania odpadów przez osoby bezpośrednio zainteresowane budową tego typu systemów. Spotkanie poprowadzili: Pani Sabina Kowalska, Pani Alicja Bożek oraz Pan Piotr Szewczyk - osoby posiadające bogate doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami inwestycyjnymi. Uczestnicy warsztatów mieli okazję do zwiedzenia i szczegółowego zapoznania się z nowo powstałą instalacją w Siedliskach. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami ”Eko-MAZURY” Sp. z o.o. - Pan Edward Palczewski oprowadził wszystkich zainteresowanych po obiekcie.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją filmową z wizytacji. 

Drukuj artykuł Drukuj artykuł