Książka telefoniczna PGO Eko-MAZURY

 • 87 629 15 00 Sekretariat
 • 87 629 15 01 Kierownik Działu Administracyjno-Handlowego
 • 87 629 15 25 Dział Utrzymania Ruchu
 • 87 629 15 26 Dział Spraw Pracowniczych
 • 87 629 15 29 Główny Księgowy
 • 87 629 15 32 Dział Administracyjno-Handlowy
 • 87 629 15 34 Dział Finansowo-Księgowy
 • 87 629 15 35 Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów
 • 87 629 15 40 Kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
 • 87 629 15 44 Z-ca Dyrektora ds. Technicznych i Eksploatacji
 • 87 629 15 55 Faks
 • 87 737 90 53 Stacja Przeładunkowa w Kośmidrach
 • 87 737 90 85 Stacja Przeładunkowa w Olecku
 • 87 737 90 30 Stacja Przeładunkowa w Białej Piskiej