Surowce wtórne

Odpady komunalne jako żródło surowców wtórnych rozwiń

System odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zastosowany w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, oparty jest na technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W hali sortowni odbywa się mechaniczna segregacja odpadów w trybie automatycznym i ręcznym. W hali kompostowni przebiega proces intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych.

Głównym celem systemu jest zmniejszenie wolumenu odpadów trafiających do składowania oraz ograniczenie ich negatywnego wpływu na środowisko. Najlepszą drogą do realizacji obu celów jest odzysk jak największej ilości surowców wtórnych.

Pozostała po procesie sortowania część niewyselekcjonowanych odpadów, jako balast jest kierowana do składowania na kwaterze odpadów balastowych. Ogólna ilość odpadów przeznaczonych do składowania na kwaterze nie przekracza 35% całkowitego strumienia odpadów komunalnych kierowanych do ZUO w Siedliskach.

Odzysk surowców wtórnych rozwiń

Sortowaniu podlegają odpady pochodzące z selektywnej zbiórki oraz zmieszane odpady komunalne. Odpady wyładowywane są z kontenerów wewnątrz hali sortowni i za pomocą ładowarki trafiają na system przenośników wyposażony w urządzenie do rozrywania worków. Po przejściu przez kabinę wstępnej segregacji do usuwania odpadów gabarytowych i odpadów problemowych, poprzez systemem przenośników taśmowych odpady trafią do sita bębnowego, gdzie następuje rozdzielenie poszczególnych frakcji.

Z odpadów komunalnych zmieszanych wydzielona frakcja organiczna ( 0-80 mm) zostaje poddana procesowi kompostowania. Frakcja powyżej 80 mm podlega procesowi sortowania i odzysku na automatycznej linii sortowniczej wspomaganej sortowaniem manualnym w kabinach doczyszczania. Procesowi doczyszczania ręcznego poddawane są strumienie metali, papieru, butelek PET, folii i opakowań z PE-PP.
Linia sortownicza wyposażona jest w najnowocześniejszy system automatycznej segregacji odpadów, na który składa się 6 separatorów optopneumatycznych pracujących w technologii bliskiej podczerwieni (NIR), a których zadaniem jest automatyczne wydzielenie surowców wtórnych, takich jak: papier i karton, folia, PE-PP, PET kolorowy i bezbarwny oraz opcjonalnie frakcji energetycznej, stanowiącej komponent do produkcji paliwa alternatywnego (RDF).

Działanie separatora optopneumatycznego polega na rozpoznaniu zaprogramowanego materiału, który ma zostać wydzielony ze strumienia wejściowego przez skaner podczerwieni, a następnie jego wystrzeleniu przez strumień sprężonego powietrza. Dla zapewnienia większej skuteczności sortowania, strumień wejściowy materiałów kierowanych do skanera jest przyśpieszany do prędkości ok. 4 m/s, co zapewnia napływ materiałów w pojedynczej warstwie.

Tworzywa sztuczne rozdzielane są na lekkie i twarde w separatorze balistycznym.

Metale odzyskiwane są z użyciem 2 separatorów metali żelaznych oraz  separatora metali kolorowych.
Z uwagi na to, że separatory automatyczne nie zapewniają 100% skuteczności sortowania, poszczególne strumienie surowców są doczyszczane manualnie w kabinie sortowniczej. Takie podejście zapewnia wyjątkowo wysoką jakość oferowanych surowców wtórnych. Czystość surowców wzrośnie niebawem jeszcze bardziej, po wprowadzeniu na terenie działania Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” selektywnej (dualnej) zbiórki odpadów. Rozdzielenie odpadów mokrych i suchych w znaczący sposób obniży stopień zanieczyszczenia surowców i poprawi jakość wytwarzanego kompostu.

Wysegregowane surowce zostają sprasowane w bele przez automatyczną prasę hydrauliczną i są odwożone do magazynu, gdzie oczekują na odbiór przez kontrahentów. Prasowaniu podlegają: makulatura mix, karton, folia mix, PET biały, zielony, niebieski, opakowania z PE i PP, opakowania wieloskładnikowe i puszki aluminiowe.

Sprzedaż surowców wtórnych

Każdorazowa sprzedaż surowców wtórnych realizowana jest w drodze oferty publicznej, prezentowanej na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Przedsiębiorstwa.

Ostatnia oferta miała miejsce 1.10.2019r. Termin składania ofert upływa 07.10.2019r. o godz. 9:00. Oferta obejmuje następujący asortyment surowców wtórnych:

Papier i makulatura – kod odpadu 20 01 01 zbelowane, w tym
Makulatura mix ok. 60 ton,
Karton ok. 60 ton.

Metale – kod odpadu 20 01 40
Złom Fe ok. 70 ton.

Opakowania z metali – kod odpadu 15 01 04 zbelowane
Puszki aluminiowe ok. 7 ton.

Tworzywa sztuczne – kod odpadu 15 01 02 zbelowane, w tym:
Butelki PET biały ok. 25 ton,
Butelki PET niebieski ok. 20 ton,
Butelki PET zielony ok. 20 ton.

Opakowania ze szkła – kod odpadu 15 01 07
Stłuczka szklana ok. 70 ton.

Opakowania z tworzyw sztucznych – kod odpadu 15 01 02
Opakowania po chemii gospodarczej z PP-HDPE ok. 14 ton,
Opakowania po chemii gospodarczej twardy PP ok. 14 ton.

Opakowania wielomateriałowe – kod odpadu 15 01 05 zbelowane
Opakowania tetrapak ok. 24 tony.

Do pobrania: materiały dotyczące oferty z dnia 1.10.2019r:
Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy