STACJA PRZEŁADUNKOWA W BIAŁEJ PISKIEJ OFICJALNIE OTWARTA!

W dniu 29 lipca 2012 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Stacji Przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej, wybudowanej w ramach realizacji Projektu pn. ”Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami ”Eko-MAZURY” Sp. z o.o. – Pana Edwarda Palczewskiego, Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Orzechowskiego, Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ”Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku - Pana Jerzego Czepułkowskiego, Zastępcę Burmistrza Białej Piskiej - Pana Wojciecha Stępniaka oraz Przewodniczącą Rady Miejskiej w Białej Piskiej - Panią Elżbietę Sakowską. Symboliczne przecięcie wstęgi oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej Projektu, zapoczątkowało oficjalne funkcjonowanie obiektu. Licznie zgromadzeni goście byli świadkami wystąpień prelegentów oraz występu artystycznego, obchodzącej swoje 5-lecie, Kapeli Podwórkowej ”Klika”. Goście mogli z bliska zapoznać się z wyposażeniem stacji oraz dokonać pamiątkowych wpisów w Pamiątkowej Księdze Projektu, uwieczniającej najważniejsze wydarzenia w ramach realizacji niniejszego Projektu inwestycyjnego.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł