Rozszerzamy funkcje Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów!

W dniu 26 czerwca 2018 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami ‘”Eko-MAZURY” Sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu zasad korzystania z usług publicznych świadczonych przez Przedsiębiorstwo. Na mocy tej uchwały rozszerzony został asortyment odpadów, które Mieszkańcy mogą nieodpłatnie, bez limitu wagi , w stanie posortowanym, przywozić do 4 Punktów Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów zlokalizowanych w Siedliskach, Białej Piskiej, Olecku i Kośmidrach. Lista odpadów, przyjmowanych obecnie w PDGO obejmuje:

 • papier [nowy asortyment od 26.06.2018r.]
 • szkło opakowaniowe
 • metale
 • tworzywa sztuczne [nowy asortyment od 26.06.2018r.]
 • odpady ulegające biodegradacji
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, RTV i AGD
 • inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe nie zawierające azbestu, papy, smoły
 • odpady wielkogabarytowe (meble, drewno)
 • popioły
 • odpady niebezpieczne takie jak: lampy rtęciowe i świetlówki, termometry rtęciowe, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, oleje odpadowe i tłuszcze jadalne
 • zużyte opony [nowy asortyment od 26.06.2018r.]

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Przedsiębiorstwa telefonicznie i na miejscu w PDGO:

Siedliska – 87 629 15 35,
Biała Piska – 87 737 90 30,
Olecko – 87 737 90 85,
Kośmidry – 87 737 90 53.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł