Rozpoczęły się pierwsze roboty związane z budową stacji przeładunkowych

W listopadzie 2010 r. rozpoczęły się pierwsze roboty związane z budową stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w ramach Projektu „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” w Kośmidrach (Gmina Gołdap), Olecku oraz Białej Piskiej.

Wykonawca – firma „PRIBO – EPB” Sp. z o.o. wraz z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno – Projektowym „AC-SYSTEM” s.c. przystąpił do pierwszych prac przygotowawczych tereny inwestycji oraz do budowy ogrodzeń. Na placach inwestycji zostały już zainstalowane tablice informacyjne. Wszystkie stacje przeładunkowe wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów mają zostać oddane do użytku w I kwartale 2012 roku.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł