Rekrutacja pracowników

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW ROZPOCZĘTA!
Projekt inwestycyjny pn.: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku”, realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. w Ełku, wchodzi już w fazę końcową.

Próby końcowe, które planujemy rozpocząć w miesiącu grudniu bieżącego roku, wymagają przygotowania i przeszkolenia stanowiskowego przyszłego zespołu pracowników. W związku z powyższym informujemy, że przystępujemy do procedury naboru kandydatów na następujące stanowiska pracy:

1. Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku:
pracownik linii sortowniczej
operator sprzętu – kompaktor
operator sprzętu kołowego
operator sprzętu – wózek widłowy, prasa belująca
operator sprzętu – kierowca
elektryk
elektronik – automatyk
mechanik

2. Stacje przeładunkowe w Kośmidrach (gmina Gołdap), Olecku i Białej Piskiej:
inspektor ds. ewidencji i rozliczeń
pracownik ds. ewidencji i utrzymania ruchu

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Spółki osobiście lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2, 19 – 300 Ełk w terminie do 21 października 2011 roku. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki lub pod numerem telefonu: (87) 621 01 01.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł