RAZEM Z PZU ŻYCIE SA DBAMY O ZDROWIE PRACOWNIKÓW!

PZU Życie S.A. zapewnia grupowe ubezpieczenie na życie na rzecz większości pracowników PGO Eko-MAZURY. Dzięki przyznanym przez Ubezpieczyciela środkom, w ramach zadania prewencyjnego o numerze 209/Dp/Z/2013/gd z dnia 17.05.2013 r. zakupiliśmy szczepionki ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A oraz przeciwko tężcowi.  Szczepieniami zostali objęci pracownicy, którzy w codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z odpadami. Oficjalna informacja tutaj.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł