POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO ZASTĘPCA KIEROWNIKA DS. ADMINISTRACYJNO-HANDLOWYCH


Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko Zastępca Kierownika ds. Administracyjno-Handlowych. Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom oraz wykaz dokumentów aplikacyjnych można pobrać tutaj.
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Przedsiębiorstwa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępca Kierownika ds. Administracyjno-Handlowych” w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku.
Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym terminie. Dokumenty będzie można odebrać po zakończeniu naboru.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł