POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO RADCA PRAWNY SPÓŁKI


PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI „Eko-MAZURY” SP. Z O.O. 19-300 EŁK SIEDLISKA 77

Ogłasza nabór na stanowisko  RADCY PRAWNEGO SPÓŁKI.
Kandydaci powinni złożyć do dnia 30.09.2017r. następujące dokumenty:

a)  list motywacyjny,
b)  życiorys (CV) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej,
c)  kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dodatkowe kwalifikacje, w tym doświadczenie zawodowe),
d)  kopie dokumentów poświadczających wpis na listę radców prawnych,
e)  kopie dokumentów poświadczających ukończenia aplikacji radcowskiej,
f)  kopie dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, inne umowy),

Wymagane dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z .o. o. 19-300 Ełk Siedliska 77 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Radca Prawny Spółki” w terminie do dnia 30 września 2017r.  Z wybranymi kandydatami, w uzgodnionym terminie zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, w czasie których zostaną uzgodnione warunki pracy i płacy.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.eko-mazury.elk.pl

Drukuj artykuł Drukuj artykuł