POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY SPÓŁKI!


Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko Głównego Księgowego Spółki. Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom oraz wykaz dokumentów aplikacyjnych można pobrać tutaj.
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Przedsiębiorstwa w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego Spółki” w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 roku.
Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w uzgodnionym terminie. Dokumenty będzie można odebrać po zakończeniu naboru.
W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisku Głównego Księgowego Spółki została zatrudniona Pani Joanna Gruszycka.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł