POSZUKUJEMY PRACOWNIKA NA STANOWISKO ELEKTRYK-AUTOMATYK!


Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko robotnicze Elektryk-Automatyk. Szczegółowe wymagania stawiane kandydatom oraz wykaz dokumentów aplikacyjnych można pobrać tutaj.
Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą na adres Przedsiębiorstwa w terminie do dnia 14 sierpnia 2015 roku.
W drugim etapie rekrutacji z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. Dokumenty będzie można odebrać po zakończeniu naboru.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł