Podpisanie umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu

18 lutego 2010 r. nastąpiło podpisanie umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu z firmą „Grontmij Polska” Sp. z o.o. (Poznań), Grontmij Nederland BV (Holandia) oraz Instytutem Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. (Białystok) na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu,

na kwotę 1 381 844 PLN netto. Zadaniem Wykonawcy kontraktu jest zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach kontraktów na roboty budowlane, a w szczególności: organizacja, koordynacja, nadzór, monitoring i raportowanie oraz wykonanie obowiązków Inżyniera zgodnie z warunkami kontraktów na roboty budowlane i wykonanie obowiązków inspektorów nadzoru inwestorskiego.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł