Podpisanie umowy na opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej

W dniu 27 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa na opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu z firmą Scott Wilson. Podpisana umowa dotycząca opracowania i wdrożenia programu edukacji ekologicznej na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”

będzie realizowana przez firmę Scott Wilson Sp. z o. o. Wartość kontraktu to 844 484,00 zł brutto. Celem wykonawcy kontraktu będzie opracowanie i wdrożenie skutecznego programu edukacji ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki odpadów. Program swoim zasięgiem obejmie mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku Międzygminnym „Gospodarka Komunalna” w Ełku, przedstawicieli samorządów, urzędów, podmiotów gospodarczych, organizacji ekologicznych i mediów.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł