Podpisanie umowy na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

10 marca 2010 r. podpisano umowy na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku z firmą „PRIBO-EPB” i Sutco-Polska. Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku oparto na systemie technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych polegającą na segregacji

mechanicznej i manualnej w hali sortowni i intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowlanych w hali kompostowni. Wartość kontraktu wynosi 59 982 524 PLN netto.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł