Aktualności

01.10.2011

Broszura informacyjna projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych”

POCZYTAJMY O INWESTYCJI . . . Wszystkich zainteresowanych Projektem pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku" zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem broszury informacyjnej dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia. W broszurze w sposób przystępny dla czytelników zawarte zostały informacje dotyczące Projektu, jego uwarunkowań prawnych, montażu fina...
więcej »
30.09.2011

Finałowy etap prac budowlanych w obiektywie

REALIZACJA PROJEKTU W OBIEKTYWIE! Prace budowlane i montażowe realizowane w ramach projektu inwestycyjnego pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku" weszły w finałowy etap. Stopień zaawansowania prac przy budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, a także przy Stacjach Przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku i Bia...
więcej »
25.09.2011

Rekrutacja pracowników

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW ROZPOCZĘTA! Projekt inwestycyjny pn.: "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku", realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Ełku, wchodzi już w fazę końcową. Próby końcowe, które planujemy rozpocząć w miesiącu grudniu bieżącego roku, wymagają przygotowania i przeszkolenia stanowiskowego przyszłego zespo...
więcej »
12.09.2011

Konferencja prasowa pn. „Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych”

W SIEDLISKACH O EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W dniu 06.09.2011 roku w budowanej siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY", zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, odbyła się konferencja prasowa pn. "Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku" oraz promocją prawidłowego postępowania z odpadami". W roli ...
więcej »
02.09.2011

Wizytacja Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku

ZIELONA SZKOŁA DLA NAUCZYCIELI W dniu 30.08.2011 roku w budowanym Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku miała miejsce wizytacja Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku. Odwiedziny Zakładu odbyły się w ramach prowadzonych działań informująco - promujących Projektu oraz działań edukacyjnych, skierowanych do placówek oświatowych z terenu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna", realizowanych w ramach Kontraktu pn. "Opra...
więcej »
01.09.2011

Konferencja prasowa i tematyczna pod hasłem: Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych

O EDUKACJI SŁÓW KILKA... W dniu 6 września o godzinie 12:00 w budynku administracyjnym powstającego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, odbędzie się konferencja prasowa i tematyczna pod hasłem: Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku" oraz promocją prawidłowego postępowania z odpadami. Celem konferencji jest przedst...
więcej »