Aktualności

16.05.2013

MAJOWA OFERTA SUROWCÓW WTÓRNYCH!

W dniu 16 maja została wystawiona na sprzedaż kolejna partia surowców wtórnych. Oferta obejmuje następujące rodzaje surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych: Metale żelazne Metale nieżelazne: głównie puszki aluminiowe Papier i makulaturę: makulatura mix i karton Tworzywa sztuczne i gumę: folia mix, butelki PET, opakowania z PE i PP oraz opakowania wielomateriałowe (tetrapak) Szkło: stłuczka szklana Kompost nieodpowiadający wymaganiom Zapraszamy do wzięci...
więcej »
30.04.2013

NOWY PRZETARG NA UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA!

W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy kolejny przetarg na "Kompleksowe ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku oraz wandalizmu, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. na okres 12 miesięcy". Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.04.2013 r. pod nume...
więcej »
18.04.2013

WIOSENNA SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH!

W dniu 17 kwietnia wystawiliśmy na sprzedaż kolejną partię surowców wtórnych. Oferta obejmuje: Metale żelazne Metale nieżelazne: puszki aluminiowe Papier i makulaturę: makulatura mix i karton Tworzywa sztuczne i gumę: folia mix, butelki PET oraz opakowania z PE i PP Szkło: opakowania ze szkła Kompost nieodpowiadający wymaganiom Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu. Szczegóły tutaj....
więcej »
04.04.2013

OGŁOSILIŚMY PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO!

W dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg na dostawę oleju napędowego do silników diesla na potrzeby Przedsiębiorstwa, w ilości 96000 litrów. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 12 kwietnia 2013 roku o godzinie 11:00. Dokumenty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa, w sekretariacie - pokój nr 11. Zapraszamy oferentów do udziału w przetargu! Szczegóły tutaj....
więcej »
13.03.2013

KOLEJNA PARTIA SUROWCÓW WTÓRNYCH NA SPRZEDAŻ!

Kolejna partia surowców wtórnych doskonałej jakości została wystawiona na sprzedaż. Oferta obejmuje: Metale żelazne Metale nieżelazne Papier i makulatura Tworzywa sztuczne i guma Butelki PET Szkło Opakowania ze szkła Opakowania tetrapak Kompost nieodpowiadający wymaganiom Nie czekaj, już dziś weź udział w przetargu. ZAPRASZAMY! Szczegóły tutaj....
więcej »
27.08.2012

STACJA PRZEŁADUNKOWA W BIAŁEJ PISKIEJ OFICJALNIE OTWARTA!

W dniu 29 lipca 2012 roku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Stacji Przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej, wybudowanej w ramach realizacji Projektu pn. ''Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku''. Kulminacyjnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami ''Eko-MAZURY'' Sp. z o.o...
więcej »