Aktualności

13.09.2013

SPRZEDAJEMY SUROWCE WTÓRNE!

W dniu dzisiejszym, jak co miesiąc, wystawiamy na sprzedaż kolejną partię surowców wtórnych. Oferta obejmuje następujące rodzaje surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych: Metale żelazne. Metale nieżelazne: głównie puszki aluminiowe. Papier i makulaturę: makulatura mix i karton. Tworzywa sztuczne i gumę: folia mix, butelki PET, opakowania z PE i PP oraz opakowania wielomateriałowe (tetrapak).  ...
więcej »
12.07.2013

OTO NASZA NAJNOWSZA OFERTA SUROWCÓW WTÓRNYCH!

Jak co miesiąc wystawiamy na sprzedaż kolejną partię surowców wtórnych. Oferta obejmuje następujące rodzaje surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych: Metale żelazne. Metale nieżelazne: głównie puszki aluminiowe. Papier i makulaturę: makulatura mix i karton. Tworzywa sztuczne i gumę: folia mix, butelki PET, opakowania z PE i PP.  Szkło: stłuczka szklana. Kompost nieodpowiadający wymaganiom. Zapraszamy...
więcej »
18.06.2013

RAZEM Z PZU ŻYCIE SA DBAMY O ZDROWIE PRACOWNIKÓW!

PZU Życie S.A. zapewnia grupowe ubezpieczenie na życie na rzecz większości pracowników PGO Eko-MAZURY. Dzięki przyznanym przez Ubezpieczyciela środkom, w ramach zadania prewencyjnego o numerze 209/Dp/Z/2013/gd z dnia 17.05.2013 r. zakupiliśmy szczepionki ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A oraz przeciwko tężcowi.  Szczepieniami zostali objęci pracownicy, którzy w codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z odpadami. Oficjalna informacja tutaj....
więcej »
18.06.2013

JAK CO MIESIĄC SPRZEDAJEMY SUROWCE WTÓRNE!

W dniu wczorajszym została wystawiona na sprzedaż kolejna partia surowców wtórnych. Oferta obejmuje następujące rodzaje surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych: Metale żelazne. Metale nieżelazne: głównie puszki aluminiowe. Papier i makulaturę: makulatura mix i karton. Tworzywa sztuczne i gumę: folia mix, butelki PET, opakowania z PE i PP.  Szkło: stłuczka szklana. Kompost nieodpowiadający wymaganiom. Za...
więcej »
22.05.2013

PRZETARG NA OCHRONĘ MIENIA PRZEDSIĘBIORSTWA!

W dniu 20 maja 2013 r. ogłosiliśmy przetarg na "Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY"  Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy". Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.05.2013 r. pod numerem 196002-2013. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert mija 29 maja 2013 r. o  godzinie 11:00. Oferty należy składać w siedzi...
więcej »
16.05.2013

MAJOWA OFERTA SUROWCÓW WTÓRNYCH!

W dniu 16 maja została wystawiona na sprzedaż kolejna partia surowców wtórnych. Oferta obejmuje następujące rodzaje surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych: Metale żelazne Metale nieżelazne: głównie puszki aluminiowe Papier i makulaturę: makulatura mix i karton Tworzywa sztuczne i gumę: folia mix, butelki PET, opakowania z PE i PP oraz opakowania wielomateriałowe (tetrapak) Szkło: stłuczka szklana Kompost nieodpowiadający wymaganiom Zapraszamy do wzięci...
więcej »