Aktualności

17.01.2014

PIERWSZA SPRZEDAŻ SUROWCÓW W 2014 ROKU

Pierwsza w 2014 roku partia surowców wtórnych została wystawiona na sprzedaż. Sprzedawane surowce wtórne pochodzą z procesu mechanicznej obróbki  odpadów  komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach. Oferta obejmuje następujące rodzaje surowców: Metale żelazne. Metale nieżelazne: głównie puszki aluminiowe. Szkło. Papier i makulaturę: makulatura mix i karton. Tworzywa sztuczne i gumę: butelki PET oraz opakowania z PE i PP...
więcej »
19.12.2013

IDĄ ŚWIĘTA!

Radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2014 życzy   Rada Nadzorcza, Prezes Zarządu  i     pracownicy Przedsiębiorstwa   Gospodarki    Odpadami "Eko-MAZURY"   Sp. z o.o....
więcej »
16.12.2013

GRUDNIOWA SPRZEDAŻ SUROWCÓW WTÓRNYCH!

Po raz ostatni w roku 2013 wystawiliśmy na sprzedaż surowce wtórne odzyskane w procesie mechanicznej obróbki  odpadów  komunalnych. Oferta obejmowała następujące rodzaje surowców: Metale żelazne. Metale nieżelazne: głównie puszki aluminiowe. Szkło. Papier i makulaturę: makulatura mix i karton. Tworzywa sztuczne i gumę: folia mix, butelki PET, opakowania z PE i PP oraz opakowania wielomateriałowe (tetrapack). Oferta została poszer...
więcej »
13.09.2013

SPRZEDAJEMY SUROWCE WTÓRNE!

W dniu dzisiejszym, jak co miesiąc, wystawiamy na sprzedaż kolejną partię surowców wtórnych. Oferta obejmuje następujące rodzaje surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych: Metale żelazne. Metale nieżelazne: głównie puszki aluminiowe. Papier i makulaturę: makulatura mix i karton. Tworzywa sztuczne i gumę: folia mix, butelki PET, opakowania z PE i PP oraz opakowania wielomateriałowe (tetrapak).  ...
więcej »
12.07.2013

OTO NASZA NAJNOWSZA OFERTA SUROWCÓW WTÓRNYCH!

Jak co miesiąc wystawiamy na sprzedaż kolejną partię surowców wtórnych. Oferta obejmuje następujące rodzaje surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych: Metale żelazne. Metale nieżelazne: głównie puszki aluminiowe. Papier i makulaturę: makulatura mix i karton. Tworzywa sztuczne i gumę: folia mix, butelki PET, opakowania z PE i PP.  Szkło: stłuczka szklana. Kompost nieodpowiadający wymaganiom. Zapraszamy...
więcej »
18.06.2013

RAZEM Z PZU ŻYCIE SA DBAMY O ZDROWIE PRACOWNIKÓW!

PZU Życie S.A. zapewnia grupowe ubezpieczenie na życie na rzecz większości pracowników PGO Eko-MAZURY. Dzięki przyznanym przez Ubezpieczyciela środkom, w ramach zadania prewencyjnego o numerze 209/Dp/Z/2013/gd z dnia 17.05.2013 r. zakupiliśmy szczepionki ochronne przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A oraz przeciwko tężcowi.  Szczepieniami zostali objęci pracownicy, którzy w codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z odpadami. Oficjalna informacja tutaj....
więcej »