Aktualności

01.05.2010

Podpisanie umowy na opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej

W dniu 27 kwietnia 2010 r. została podpisana umowa na opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu z firmą Scott Wilson. Podpisana umowa dotycząca opracowania i wdrożenia programu edukacji ekologicznej na terenie Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" będzie realizowana przez firmę Scott Wilson Sp. z o. o. Wartość kontraktu to 844 484,00 zł brutto. Celem wykonawcy ko...
więcej »
01.04.2010

Podpisanie umowy na budowę kwatery odpadów balastowych

26 marca 2010 r. nastąpiło podpisanie umowy na budowę kwatery odpadów balastowych z konsorcjum firm w składzie: "PRIBO-EPB", Przedsiębiorstwo J.A.T. oraz Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych "EKOMETRIA". Kwatera odpadów zlokalizowana zostanie na terenie dawnego wyrobiska gliny, gdzie istniejący zbiornik służył dotychczas jako miejsce zrzutu odcieków z istniejącej kwatery składowej. W trakcie prac budowlanych zalegająca woda zostanie wypomp...
więcej »
01.04.2010

Podpisanie umowy na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

10 marca 2010 r. podpisano umowy na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku z firmą "PRIBO-EPB" i Sutco-Polska. Budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku oparto na systemie technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych polegającą na segregacji mechanicznej i manualnej w hali sortowni i intensywnej stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowlanych w hali kompostowni. Wartość kontraktu...
więcej »
01.04.2010

Podpisanie umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu

18 lutego 2010 r. nastąpiło podpisanie umowy na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu z firmą "Grontmij Polska" Sp. z o.o. (Poznań), Grontmij Nederland BV (Holandia) oraz Instytutem Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. (Białystok) na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla Projektu, na kwotę 1 381 844 PLN netto. Zadaniem Wykonawcy kontraktu jest zarządzanie procesem inwestycyjnym, realizowanym w ramach kontraktów na roboty budowlane, a...
więcej »
01.04.2010

Podpisanie umów na budowę stacji przeładunkowych

19 kwietnia 2010 r. nastąpiło podpisanie umów na budowę stacji przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (gmina Gołdap), Olecku oraz Białej Piskiej z firmą "PRIBO-EPB" i Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Projektowym "AC-SYSTEM". Wybór wykonawców na budowę trzech stacji przeładunkowych oznacza zakończenie przetargów dotyczących części technicznej inwestycji. Budowa stacji przeładunkowych...
więcej »