Aktualności

14.12.2011

Wyniki konkursu „Na najciekawsze działanie promocyjne”

NAJLEPSZA KAMPANIA EDUKACYJNA! Ministerstwo Rozwoju Regionalnego doceniło kampanię edukacyjną prowadzoną dla Projektu pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku". Prawie 30 Projektów zgłosili do konkursu "Na najciekawsze działanie promocyjne". Beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Komisja Konkursowa oceniając zgłoszenia brała przede wszystkim pod uwagę p...
więcej »
10.12.2011

Konferencja prasowa pn. „Rozruch technologiczny Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku”

ZUO W FAZIE TESTÓW! W dniu 15 grudnia 2011 roku w budynku administracyjnym (sala edukacyjna) Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku (Siedliska 77), odbędzie się konferencja prasowa pn. "Rozruch technologiczny Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku". Głównym celem konferencji jest przedstawienie harmonogramu zakończenia prac budowlano - montażowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedli...
więcej »
01.10.2011

Broszura informacyjna projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych”

POCZYTAJMY O INWESTYCJI . . . Wszystkich zainteresowanych Projektem pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku" zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wydaniem broszury informacyjnej dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia. W broszurze w sposób przystępny dla czytelników zawarte zostały informacje dotyczące Projektu, jego uwarunkowań prawnych, montażu fina...
więcej »
30.09.2011

Finałowy etap prac budowlanych w obiektywie

REALIZACJA PROJEKTU W OBIEKTYWIE! Prace budowlane i montażowe realizowane w ramach projektu inwestycyjnego pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku" weszły w finałowy etap. Stopień zaawansowania prac przy budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, a także przy Stacjach Przeładunkowych wraz z Punktami Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach, Olecku i Bia...
więcej »
25.09.2011

Rekrutacja pracowników

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW ROZPOCZĘTA! Projekt inwestycyjny pn.: "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku", realizowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o. w Ełku, wchodzi już w fazę końcową. Próby końcowe, które planujemy rozpocząć w miesiącu grudniu bieżącego roku, wymagają przygotowania i przeszkolenia stanowiskowego przyszłego zespo...
więcej »
12.09.2011

Konferencja prasowa pn. „Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych”

W SIEDLISKACH O EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W dniu 06.09.2011 roku w budowanej siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY", zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, odbyła się konferencja prasowa pn. "Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. "Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku" oraz promocją prawidłowego postępowania z odpadami". W roli ...
więcej »