OGŁOSILIŚMY PRZETARG NA DOSTAWĘ OLEJU NAPĘDOWEGO!


W dniu dzisiejszym ogłoszony został przetarg na dostawę oleju napędowego do silników diesla na potrzeby Przedsiębiorstwa, w ilości 96000 litrów. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 12 kwietnia 2013 roku o godzinie 11:00. Dokumenty należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa, w sekretariacie – pokój nr 11. Zapraszamy oferentów do udziału w przetargu! Szczegóły tutaj.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł