MINISTER OCHRONY ŚRODOWISKA Z WIZYTĄ W SIEDLISKACH!


Minister Środowiska – Pan Maciej Grabowski, w dniu 17 października 2014 r. złożył wizytę w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach. W spotkaniu wzięli również udział Szef Gabinetu Politycznego Ministra Środowiska – Pan Piotr Kaczyński, Poseł Ziemi Ełckiej – Pan Andrzej Orzechowski, Senator RP – Pan Marek Konopka, oraz Prezydent Miasta Ełku – Pan Tomasz Andrukiewicz. Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. – Pan Edward Palczewski, zaprezentował gościom historię budowy Zakładu w Siedliskach i trzech stacji przeładunkowych w Kośmidrach, Olecku i Białej Piskiej oraz proces technologiczny mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, pochodzących z terenu 12 gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Ełku.
W trakcie wizyty, na przykładzie PGO „Eko-MAZURY” jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), omówiono doświadczenia samorządów województwa warmińsko-mazurskiego z okresu wdrażania ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, oraz efektów obowiązywania tej ustawy od 01.07.2013 r.
Minister Środowiska – Pan Maciej Grabowski, przedstawił również zakres prac legislacyjnych dotyczących projektowanych zmian ustawowych w ochronie środowiska, w tym gospodarki odpadami. Z uznaniem odniósł się także do sposobu prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, jak również do osiąganych efektów i wskaźników odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, zaprezentowanych przez Prezesa Spółki „Eko-MAZURY” – Pana Edwarda Palczewskiego.


Drukuj artykuł Drukuj artykuł