Konferencja prasowa pn. „Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych”

W SIEDLISKACH O EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
W dniu 06.09.2011 roku w budowanej siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY”, zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, odbyła się konferencja prasowa pn. „Edukacja ekologiczna

elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” oraz promocją prawidłowego postępowania z odpadami”. W roli gospodarza wystąpił Prezes PGO „Eko-MAZURY” – Pan Edward Palczewski, natomiast za stołem prezydialnym zasiedli: Prezydent Miasta Ełku – Pan Tomasz Andrukiewicz, Pan Antoni Polkowski – Wójt Gminy Ełk, Pan Jerzy Czepułkowski – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna”, Pani Wanda Wojnowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Ełku oraz Pan Roman Paczkowski – Dyrektor Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Licznie zgromadzeni uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się z dotychczas realizowanymi działaniami z zakresu prowadzonej kampanii edukacyjnej, skierowanej do najmłodszych oraz grona pedagogicznego, które zostały przedstawione przez Kierownika Kontraktu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu edukacji ekologicznej dla Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” – Panią Magdalenę Kaczorowską-Dołowy. Prelegenci podczas swoich wystąpień podkreślali szczególne znaczenie działań proekologicznych dla środowiska naturalnego, a także ogromną rolę dla całego regionu wschodniej ściany województwa warmińsko-mazurskiego inwestycji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, realizowanej w Siedliskach k/Ełku. Spotkanie zakończyło się oficjalną wizytacją placu budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku, gdzie przybliżono wszystkim zainteresowanym zasady funkcjonowania Zakładu oraz zastosowane rozwiązania technologiczne.
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną z konferencji prasowej w zakładce (Multimedia – Zdjęcia) oraz dokumentacją filmową w zakładce (Multimedia – Filmy – Konferencje).

Drukuj artykuł Drukuj artykuł