MAJOWA OFERTA SUROWCÓW WTÓRNYCH!

W dniu 16 maja została wystawiona na sprzedaż kolejna partia surowców wtórnych.
Oferta obejmuje następujące rodzaje surowców wtórnych pochodzących z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych:

Metale żelazne
Metale nieżelazne: głównie puszki aluminiowe
Papier i makulaturę: makulatura mix i karton
Tworzywa sztuczne i gumę: folia mix, butelki PET, opakowania z PE i PP oraz opakowania wielomateriałowe (tetrapak)
Szkło: stłuczka szklana
Kompost nieodpowiadający wymaganiom

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu.
Szczegóły tutaj.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł