Konferencji tematyczna pn. „Rusza budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku”

W dniu 17 września 2010 r. podczas konferencji tematycznej pn. „Rusza budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku” odbyła się konferencja prasowa pn. „Doświadczenia Beneficjentów funduszy unijnych w zakresie gospodarki odpadami”. Gościem specjalnym był Minister Środowiska Pan Andrzej Kraszewski.

W spotkaniu uczestniczył m.in. Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski – Pan Jan Maścianica, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Pan Adam Krzyśków, Członek Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Pan Jarosław Słoma, Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego – Pan Grzegorz Drozdowski oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska – Pan Stanisław Dąbrowski. Podczas konferencji prasowej poruszono kwestie uwarunkowań prawnych w zakresie przejęcia własności odpadów przez gminy. Minister Środowiska wyraził swój podziw dla kompleksowego podejścia do problemu gospodarki odpadami w Województwie Warmińsko – Mazurskim.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł