Konferencja prasowa pn. „Rozruch technologiczny Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku”

ZUO W FAZIE TESTÓW!
W dniu 15 grudnia 2011 roku w budynku administracyjnym (sala edukacyjna) Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku (Siedliska 77), odbędzie się konferencja prasowa pn. „Rozruch technologiczny Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych

w Siedliskach k/Ełku”. Głównym celem konferencji jest przedstawienie harmonogramu zakończenia prac budowlano – montażowych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku oraz działań związanych z aktualnie prowadzonym rozruchem technologicznym. Na konferencji zaprezentowane zostaną poszczególne etapy fazy końcowej inwestycji: Program szkoleń pracowniczych, prób końcowych oraz prób eksploatacyjnych. Kluczowym punktem konferencji jest wizytacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w trakcie trwających prób końcowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

Agenda konferencji

Drukuj artykuł Drukuj artykuł