Konferencja prasowa pn. „Rozruch technologiczny Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku” i wizytacja zakładu

KONFERENCJA W SIEDLISKACH Z ROZRUCHEM TECHNOLOGICZNYM W TLE…
W dniu 15.12.2011 roku w nowo wybudowanej siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. odbyła się siódma już konferencja prasowa pn. „Rozruch technologiczny Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku”

połączona z wizytacją Zakładu podczas trwających obecnie prób końcowych. W roli gospodarza wystąpił Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. – Pan Edward Palczewski. Za stołem prezydialnym w roli prelegentów zasiedli: Pan Marek Klimek – przedstawiciel firmy SUTCO – Polska z Katowic oraz Pan Mariusz Rajca – przedstawiciel firmy TITECH Polska z Katowic. Pan Marek Klimek zaprezentował uczestnikom konferencji zagadnienia związane z rozruchem technologicznym zakładu oraz przybliżył schemat jego przyszłego funkcjonowania, natomiast Pan Mariusz Rajca odniósł się w swoim wystąpieniu przede wszystkim do kwestii dotyczących efektywności funkcjonowania zespołu separatorów optopneumatycznych zastosowanych w ZUO w Siedliskach oraz omówił ilościową i ekonomiczną stronę odzysku frakcji materiałowych pochodzących ze zmieszanych odpadów komunalnych. Przed oficjalną wizytacją Zakładu zaprezentowano zgromadzonym materiał filmowy przedstawiający najbardziej istotne elementy linii technologicznej instalacji w Siedliskach, znajdującej się aktualnie w fazie testów końcowych (Multimedia – Filmy – Prace budowlane w Siedliskach (ZUO)).
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną prasowej w zakładce dokumentacją fotograficzną z konferencji oraz dokumentacją filmową.

Drukuj artykuł Drukuj artykuł