Konferencja prasowa pn. „Działania regionu ełckiego w zakresie ochrony środowiska”

DZIAŁANIA REGIONU EŁCKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA!
Podczas posiedzenia studyjnego Komisji Środowiska Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 czerwca 2011 roku w Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku odbyła się konferencja prasowa pn. „Działania regionu ełckiego w zakresie ochrony środowiska”. Senatorowie chcieli z bliska przyjrzeć się problemom z jakimi zmierzają się samorządy ziemi warmińsko-mazurskiej w zakresie ekologii.

Prelegenci przedstawili Senackiej Komisji realizowane w regionie ełckim inwestycje i działania w zakresie ochrony środowiska w sektorze gospodarki odpadowej (Pan Jerzy Czepułkowski – Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” i Pan Edward Palczewski – Prezes Zarządu PGO „Eko-MAZURY”) i gospodarki wodno-ściekowej (Pan Wojciech Jassak – Prezes Zarządu PWiK Ełk) oraz odnawialnych źródeł energii (Pan Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Miasta Ełku). Członkowie Komisji pozytywnie ocenili aktywność lokalnych samorządów w sferze troski o środowisko. W trakcie konferencji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska – Pan Janusz Zaleski w asyście Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – Pana Mariana Podziewskiego odznaczył Pana Edwarda Palczewskiego – Prezesa Spółki „Eko-MAZURY” „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Odznaczenie to jest przyznawane przez Ministra Środowiska jako honorowe wyróżnienie osób szczególnie zasłużonych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną z konferencji prasowej w zakładce (Multimedia – Zdjęcia), dokumentacją filmową w zakładce (Multimedia – Filmy – Konferencje) oraz relacją w mediach w zakładce (Media – Materiały prasowe – Napisali o nas).

Drukuj artykuł Drukuj artykuł