Konferencja prasowa i tematyczna pod hasłem: Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych

O EDUKACJI SŁÓW KILKA…
W dniu 6 września o godzinie 12:00 w budynku administracyjnym powstającego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku, odbędzie się konferencja prasowa i tematyczna pod hasłem: Edukacja ekologiczna elementem Projektu pn. „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych

wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” oraz promocją prawidłowego postępowania z odpadami. Celem konferencji jest przedstawienie znaczenia edukacji ekologicznej w świadomym zachowaniu człowieka wobec środowiska naturalnego i roli edukacji w efektywnym wprowadzaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Ełku. Jednocześnie zaprezentowane zostaną założenia i elementy kampanii edukacyjnej oraz postęp w jej realizacji. Ponadto będzie to okazja do zapoznania się z zaawansowaniem robót budowlanych i montażowych przy budowie nowoczesnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych w Siedliskach k/Ełku.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji!

Agenda konferencji

Drukuj artykuł Drukuj artykuł