Inne

Realizacja projektu pn. Budowa Zakłądu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku – 4-5.05.2011r. rozwiń

Zaawansowanie prac budowlanych przy realizacji Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku” – 28.02.2011 r. rozwiń

Postęp prac budowlanych nad realizacją Projektu pn. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku – 08.12.2010 r.
rozwiń

Festyn rodzinno – ekologiczny – 21.08.2010 r. rozwiń

Podpisanie umów na stacje przeładunkowe – 19.04.2010 r.rozwiń

Podpisanie umowy na kwaterę – 26.03.2010r. rozwiń

Drukuj artykuł Drukuj artykuł